អេចអេសស៊ីហ្គ្រុប HSC GROUP បានរួមចំណែកក្នុងការលើក​ទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ​ដែលកំពុងបំពេញ​ភារកិច្ចដើម្បី​ប្រឆាំងនិងជំងីកូវីដ ១៩

HSC GROUP CSR - COVID 19

ក្រុមហ៊ុន HSC បានរួមចំណែនលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចដើម្បីប្រឆាំងនិងជំងីកូវីដ ១៩ក្រុមហ៊ុន អេច អេស ស៊ីនៅតែបន្តគាំទ្រ និងឧបត្ថម្ភរាល់គ្រប់សកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនានេះ ក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនប៊ឺហ្គឺឃីង បាននាំយកនូវប៊ឺហ្គឺទៅជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត យុវជនសម្តេចតេជោ សម្រាប់ធ្វើជាអាហារសំរ៉ន់ប៉ូវកំលាំងនៅក្នុងពេលបំពេញការងារយ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាំ។ ពួកយើងសូមអរគុណនូវការលះបង់ដ៏គួរឲ្យគោរព និងកោតសរសើរមួយនេះ និងសូមជូនពរលោកគ្រូ អ្នកគ្រូពេទ្យ គ្រប់រូបទទួលបានជោគជ័យលើការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងពេលឆាប់ៗ។